אסיפת חברים

ביום שלישי 1.5.18 בשעה 20:00 תתקיים אסיפת חברים.
על הפרק:
הקמת בי"ס יסודי צומח בישוב.

שימו לב!
באם בשעה הנקובה לא יהיו מס' משתתפים במינימום הדרוש לקיום אסיפה, תדחה האסיפה במחצית השעה.
לאחר מכן תתקיים האסיפה כאסיפה נדחית בכל מס' משתתפים.

הצבעת קלפי חברי האגודה לאישור והסכמה להקמת בי"ס יסודי צומח בישוב, תתקיים ביום חמישי 3.5.2018 בין השעות 8:00-20:00 במזכירות.

הציבור מוזמן
ועד מנהל מזכירות ענתות