שלב ו

הודעה לתושבי שלב ה' (החדש)

תושבי שלב ה' (החדש) שלום,

לאחרונה התגלה לוועד מנהל שהקבלן המבצע את הפרוייקט – חברת ס.א.ד.ר , שינתה ביוזמתה את תוכנית בניין הערים (תב"ע) של שלב ה' החדש, ואף קיבלה אישור לכך מהמועצה המקומית מטה בנימין.

השינוי כולל בנייה של שתי יחידות דיור נוספות במגרש שיועד להיות שטח ציבורי פתוח, והעברת השטח הפתוח למגרש שהיה אמור לשמש לחנייה עבור תושבי אזור המצוק.

מדובר במגרש 55, הסמוך לכניסה לשלב ה' החדש, אשר בוודאי שמתם לב שהחלו בו עבודות בניה לאחרונה.

הדבר נעשה שלא בידיעת, וכמובן שלא בהסכמת היישוב, ובניגוד גמור להסכמים עם הקבלן.

לפיכך, מייד עם היוודע הדבר, פעלו הוועד המנהל וועדת הבנייה בנחרצות על מנת לשנות את המצב.

הישוב פנה, דרך עו"ד מאיר שועה, לבית המשפט בירושלים והוציא צו מניעה כנגד המשך הבנייה במגרש.

נכון לעכשיו קיים צו מניעה מבית המשפט, המונע מהקבלן לבצע כל עבודה במקום.

בכוונתנו להמשיך בהליך המשפטי ובמקביל נבקש מהמועצה לשנות בחזרה את התב"ע למצב הקודם, על מנת שהמגרש המדובר יחזור להיות שטח ציבורי פתוח לרווחת התושבים, ומגרש החנייה יחזור ליעודו המקורי.

בימים הקרובים נכנס אסיפה של תושבי האזור על מנת להסביר את הנושא ולקדם פעילות לשינוי התב"ע. בינתיים נבקש מכל מי שרואה איזושהי פעילות בנייה, טרקטור או כל פעילות אחרת במגרש המדובר, לדווח מייד למזכירות.

שיתוף הפעולה מצד התושבים הינו חיוני להצלחת התהליך.

בברכה,

הוועד המנהל וועדת בניה