הסעות עלמון / ענתות

הסעות 2015

תלמידים/ות והורים יקרים

להלן זמני ההסעות בבוקר לתלמידי בתי הספר היסודיים והתיכון היוצאים מהישוב. מערך ההסעות נבנה על פי הנתונים שהועברו אלינו ע"י ההורים בתאום עם המועצה.
אנא שימו לב לזמני ההסעות וחכו בתחנות ההסעה.
לא יתאפשר איסוף שלא בתחנות הסעה!

תלמידים שלומדים בבתי ספר מרוחקים, בשעה 6:35 יחל איסוף של 3 אוטובוסים :

 • משלב ה' לשלב ו' וירד למעון
 • משלב א' עד למעון
 • משלב ג' דרך ד' למעון
 • במעון יועברו התלמידים ל 2 אוטובוסים

פירוט:

 • אוטובוס מס' 1:
  יפזר את הלומדים – מכללת אורט , האקדמיה למוסיקה, זיו, הימלפרב, בויאר, קשת, רעות, דו לשוני ודנמרק.
 • אוטובוס מס' 2:
  יפזר את הלומדים – גמנסיה, אומנויות, בית חינוך, חוות הנוער, מסורתי, סליסברג וניסויי.
 • אוטובוס מס' 3:
  יוצא בשעה 6:55 משלב ג' לכל הישוב ויאסוף תלמידי פרנקל בלבד!
 • אוטובוס מס' 4:
  יוצא בשעה 7:00 משלב ה' ועובר לשלב ו' ואוסף תלמידי יאנוש בלבד!
 • אוטובוס מס' 5:
  יוצא בשעה 7:00 משלב ה' ועובר בכל הישוב ואוסף תלמדי רנה קאסן בלבד!
 • אוטובוס מס' 6:
  יוצא בשעה 7:00 משלב ג' ואוסף תלמידי יד המורה מכל הישוב ותלמידי יאנוש משלבים א,ב,ג,ד
 • אוטובוס מס' 7:
  יוצא בשעה 7:10 משלב ג' עובר בכל הישוב ואוסף תלמידי פסגת זאב.

בימי שישי האיסוף יעשה 10 דקות מאוחר יותר.
איסוף חזרה לישוב כפי שנעשה בשנה שעברה ויעודכן כאשר תהיה מערכת שעות סופית בביה"ס.

בברכה,
תומר שפירא – 052-8693778