חיסוני כלבת

חיסונים וטרינריים

ביום שני הקרוב 16.02.2015 בשעה 15:00
אגיע ליישוב ענתות לחיסוני כלבת.
כמו כן.
בשעה 16:00 – אהיה ביישוב אדם באולם ילדודס.

בריאות ושמחה

ד"ר חובב שפירא
מנהל השירות הווטרינרי
מ.א מטה בנימין

טלפון: 02/9700610