מים בעלמון / ענתות

מדי מים דיגיטאליים

בהתאם לאישור אסיפת החברים, במהלך חודש פברואר נחליף את כל שעוני המים בישוב לבתים הפרטיים ולאיזורים הציבוריים למדי מים דיגיטאליים. המעבר למונים הדיגיטאליים ולקריאה מרחוק ע"י תוכנה ממוחשבת הינה קפיצת מדרגה משמעותית לניהול משק המים בישוב. המערכת תהיה מדוייקת יותר, תדע להתריע ברמה יומיומית על נזילות , תקלות, אחוזי ספיקה וכ"ו ובכך תייטיב עם כל משפחה ותחסוך פחת גדול לישוב כולו.
פרוייקט החלפת המונים וחיבורם למערכת הקריאה מרחוק תעשה עם חב' "מד מים רימונים" עתירת הניסיון בערים ובישובים איתה חתמנו את הסכם ההתקשרות.
כפי שהוחלט ואושר, עלות המונה הדיגיטאלי שמחירו 400 ₪ יחולק 50% ע"ח הישוב ו – 50% ע"ח המשפחה אשר ייגבה במיסים.

החברים מתבקשים לחשוף ולנקות את איזור מוני המים של ביתם בכדי לאפשר החלפה נוחה ומהירה לצוות הפרוייקט.

בהתאם לבקשת אסיפת החברים אנו מציעים רכישה מרוכזת לפילטרים ומקטיני לחץ – המעוניינים מוזמנים לפנות למזכירות.