בית"ר

מכתב להורים – בית"ר

ביום שלישי ה- 17/9/13 התקיימה פגישה נוספת, שלישית במספר, עם נציגי תנועת בית"ר ונציגי הישוב. בפגישה נכחו  תמר טננבאום- מזכ"לית תנועת בית"ר וענבל  שילה- יאיר רכזת המחוז , נציגי הוועד המנהל, נציגות וועדת חינוך, נציגת וועדת הנוער, אילן מנהל קהילת ענתות, ועליזה רכזת הנוער.

בפגישה פרסו  תמר וענבל את משנתה החינוכית והחברתית של תנועת בית"ר ,  הביעו צער על טעויות שנעשו בעבר בתפקודה של התנועה בישוב. בהמשך לדרישתנו הציגו תוכנית עבודה שנתית; וכן הצעה למעטפת חינוכית חברתית לשכבה הצעירה ובדגש לשכבה הבוגרת. בנוסף הציגו תוכנית לשיקום תנועת בית"ר בישוב בליווי הדוק של ענבל רכזת המחוז ועליזה רכזת הנוער.

כפי שהובהר על ידי תמר וענבל , אין כרגע פעילות של תנועת בית"ר בישוב ואין רכז למעוז. הובהר לנו כי כל 12 בני הנוער אשר השתתפו בטיול סוכות של תנועת בית"ר יצאו תחת המטרייה של מעו"ז ישוב אדם ועל אחריותם בלבד.

כחלק מההכנה לשנת הפעילות יגוייס רכז/ת שיבחרו בשיתוף עם נציגות הישוב ונציגי  התנועה. במידה ויוחלט על המשך עבודה משותפת, תיבחן פעילות התנועה לאורך השנה עד חודש אפריל (פסח), בנקודות ציון אשר יקבעו מראש, על פי קריטריונים ברורים:

  1. מעטפת ליווי שנתי לרכז ולשכבה הבוגרת.
  2. הדרכה ופעילויות על פי שכבות גיל.
  3. אחוז השתתפות כמותית של ילדים ובני הנוער כחברים פעילים בפעילות השוטפת של התנועה.
  4. יכולת כלכלית ואירגונית.
  5. קיום פרוייקטים ומפעלים שוטפים ומיוחדים (על פי תוכנית העבודה שהציגה תנועת בית"ר) ועוד.

חשוב לציין כי הפורום התרשם מרכזת המחוז ענבל שילה- יאיר שנכנסה לתפקידה ב- 1/9/2013, מכנות דבריה , המוטיבציה המניעה אותה לפיתוח וקידום פעילות התנועה בענתות. כמו כן, ממערכת היחסים הטובה והיכולת לעבודה ושיתוף פעולה הדוק עם עליזה רכזת הנוער.

אנו מזמינים אתכם הורים, שעתידה של  תנועת הנוער בישוב חשובה להם, לפגישה בה תוצג השתלשלות האירועים  והשיח עם תנועת בית"ר מאפריל 2013 ועד היום, לקבל החלטה משותפת על המשך עתידה של התנועה בענתות  תוך בניית מערך הורים מתנדבים אשר ילוו את הפעילויות השונות ויהיו חלק מוועדת נוער יישובית. במקביל תתקיים פגישה נפרדת עם הנוער.

מפגש ההורים  התקיים ביום ראשון 29/9/13 בשעה 20:30 במועדון הישוב.

מצפים לראותכם,
וועד מנהל, וועדת חינוך, וועדת נוער, אילן ועליזה.