סביבות ייעוץ

עבודות להרחקת שפני הסלע מקרבת היישוב

בענתות וסביבה קיימת אוכולוסיית שפני סלע גדולה המונה לפי דעתו של אודי בר לבב, עד מאות פריטים.
כדי להפחית כאמור את התחלואה של הלישמניה העורית (שושנת יריחו), וכדי לשפר את חיי התושבים,
מבצעת המועצה עבודות להרחקת שפני הסלע מקרבת היישוב.
כרגע מבוצעת העבודה במתכנות של "פיילוט" במימון המשרד להגנת הסביבה. פעולות אלה יאפשרו לנו להמשיך לרכוש ידע נוסף לגבי הפעולות האופטימליות בהמשך.

העבודות בשלב זה כוללות
1. שיפור 400 מטר מקטע גדר מעל נחל פרת.
2. יציקת שמלת בטון בבסיס הגדר.
3. הוספת שן בולטת לאורך מקטע הגדר (בליטת גדר למניעת טיפוס שפני סלע)
4. כיסוי מסלעות המשמשות כבתי גידול של שפני סלע בחלקו הפנימי של הגדר.
5. לכידות של שפני סלע.

הגורם במועצה היוזם את העבודות – מחלקת תשתיות זורמות שמנהלה מאיר שילה. אחראי בשטח מטעם המועצה – שמעון פרץ.
כאמור בהמשך לפידבק חיובי שנמסר בע"פ נשמח לפידבק כתוב!

עבודות להרחקת שפני הסלע מקרבת היישוב עבודות להרחקת שפני הסלע מקרבת היישוב עבודות להרחקת שפני הסלע מקרבת היישוב עבודות להרחקת שפני הסלע מקרבת היישוב עבודות להרחקת שפני הסלע מקרבת היישובעבודות להרחקת שפני הסלע מקרבת היישובעבודות להרחקת שפני הסלע מקרבת היישוב