ארכיון הקטגוריה: חדשות

עדכוני פעילות הועד המנהל

אנו מביאים לידיעתם ורוצים לשתף אתכם במידע על פעילות הועד בכל הנוגע לפיתוח תשתיות ובניה .

1. המשך בניה במצוק – טיוטת החוזה הועברה לעיון מספר חברים בנוסף לועדת הבניה הנוסח הסופי לפני מסירה ליזם הסתיימה העתק יועבר ליזם להערות  ויוחזר לאישור הישוב. כאן המקום להודות לחברי ועדת בניה על הזמן הרב שהשקיעו ועוד ישקיעו בנושא זה וכן תודה ליחיאל אמויאל שהתנדב  גם הוא לנסוח סעיפי החוזה וכל החברים שתרמו מזמנם .

2. כביש העוקף שלב ג' – כידוע הכביש אושר לביצוע והעבודות החלו  לצערנו עקב הלשנה הופסקו העבודות והכלים יצאו מהשטח .

3. סובה וחניה לרכב בשלב ג'  – כדי להקל על מצוקת החניה ובעיית בטיחות תעבורה במקום  פנינו למועצה בבקשה לבנות סובה עם שטח שיאפשר חניה במקום הכביש , בימים אלו התכנון הסתיים והעבודות יצאו אל הפועל בקרוב.

4. כביש גישה לשלב ה' 70 יח"ד – לאחר תלאות וויכוחים עם סאדר  המועצה סללה את הכביש  והישוב התקין פנס זמני  זאת עד למציאת פתרון קבע למימון המדרכות והתאורהבכביש. 5

. כיתת גן שלב ה' –כידוע היו אמורים להבנות שתי יחידות גן בשלב זה תיבנה כיתת גן אחת, התקיים סיור קבלנים  ובימים אלו העבודה תימסר לקבלן הזוכה לביצוע, אנו מקוים שבשנה הבאה תפתח שם כיתה הגן ולא יהיה  מחסור במכסת הילדים הנרשמים נקווה שתהייה תהייה קליטה ונפתח עוד גן נוסף בצמוד.

6. הוספת כיתת מעון –  לאור קליטת המשפחות החדשות והתרחבות הישוב  נוצר  צורך לכיתה נוספת, בצמוד למעון הולך ונבנית כיתה  חדשה  זאת ובנוסף לשיפוץ שעשתה המועצה במבנה הישן, העבודות יסתיימו במהלך החודשים הקרובים אנו מבקשים שתקבלו את אי הנוחות שנוצרה עקב העבודות בהבנה.

7. מועדון נוער – לאור צורך והעדר מבנה נאות לנוער החלטנו לפנות למפעל הפייס בבקשה להקצות תקציב לבניית מועדון חדש לנוער , הישוב מוקם במקום גבוה ברשימות המועצה ואנו תקווה כי יאושרו לנו  ההקצבות ממפעל הפים  לנושא.

8.  בריכה – לאחר קיפאון של שנים  חידשנו את הקשר עם המתכננים במטרה לקדם ולהוציא אל הפועל את הפרוייקט,  על מנת שלא לגבות כספים מחברי האגודה החלטנו להצמיד את ההתקדמות במקביל לכספים שיתקבלו  מפרוייקט המצוק, בשלב זה חברי הועדה ואנו עוסקים בשינויים הנדרשים ובמציאת דרך  מתאימה לבנייתה. הועדה גם בוחנת אפשרות  כי בניית  הבריכה תהייה מקורה ובמפרט רחב הכל ובכפוף ותזרים המזומנים ובכסף שיעמוד לרשותינו.

9.  מבנים מסחרים – כדי לקיים רמת חיים נאותה וגבוהה בישיוב עלינו  לדאוג למקורות הכנסה נוספים מעבר למיסים והקצבות המועצה, ישנם שטחים ציבוריים לבניה שאותם ניתן לתכנן ולהקים עליהם עסקים אשר ישמשו מקור הכנסה ותעסוקה  לחברי האגודה, אנו בשלבי הקמה של ועדת היגוי מקצועית לנושא ומקווים כי הדבר יצא אל הפועל בהקדם.

10. היכל ספורט –  עלתה האפשרות לבניית היכל ספורט בעל 1000 מקומות ישיבה הנושא נבדר ונמצא כי עלות הפרוייקט כ 14.000.000 ₪  בנייתו מאפשר לישוב לקיים ארויעי ספורט ישוביים ואחרים וכן לאפשר לגורמים אחרים לקיים משחקי ליגה בו. בניית ההיכל תתאפשר בתמורה לבניית איזור הקרוואנים החלטה על כך תגיע לחברי  לאישור באסיפה.

11. תחנת דלק ואזור תעשיה –  יש התעניינות בשכירת ובהפעלת המקום על ידי יזמים חיצוניים , ההצעות נבחנות  וכאמור גם נושא זה יועלה להכרעת החברים.

12.  הגדלת זכויות בניה בישוב- קיבלנו  את כל האישורים להגדלת זכויות הבניה לכל השלבים בישוב כולל הרחבה של שלב ה' 50 יח"ד , תוכנית מאושרת לשלבים א,ב,ג,  כל החבר המעוניין להרחיב את ביתו יכול לפעול ולהגיש תוכניות כמקובל. כידוע לכולם לישוב אין מקור הכנסה עצמאי מהמיסים הנגבים על ידי האגודה עבור המועצה חלק  מהם חוזר אלינו ומהם נגזרת כל פעילותנו . כדי ליצור הכנסה נוספת החלטנו לפעול ולקדם הקמת תחנת דלק ומבני תעשיה קלה באזור. חברי אגודה הרוצים ליזום ו/או להשקיע בפרויקט זה מוזמנים להודיע  בכתב אלינו לידיעה אנו נפנה גם ליזמים מבחוץ.

13. כביש הטבעת המזרחי – אנו ממשיכים  ופועלים לפתיחת כביש זה בעזרת  חברים  יש התקדמות בנושא תכנון הכביש החסר עבר אישור בוועדה המחוזית  ולכשיגיע לועדה המקומית יתכן ועיריית מעלה אדומים תתנגד כפי שעשתה בוועדה המחוזית  אנו פועלים בשיתוף עם המועצה בנושא במידה ויהיו התנגדויות במקומית נגיש עתירה לבג"צ. בטחון- בסיור עם יבטח עוזר קב"ט המועצה  אישר לנו  מספר מרכיבי בטחון חשובים בעלות כוללת של העבודות  70.000 ₪ . א. תיקון דרך פטרול  בקטע  שלב ה' לקרוואנים. ב. פריצה וסלילת דרך פטרול משלב ה' 50 יח"ד לשער. ג. תיקון כל הגדר ההיקפית של הישוב . ד. החלפת 150 מטר גדר שהייתה הרוסה. ה. התקנת 14 עמודי תאורה והכנה להתקנת מצלמות בקטע המערבי מהשער צפונה ו. הוספת 3 פנסי הצפה על הגידור בקטעים שלא היו מכוסים. ז. טיפול מקיף של שער הישוב.

14.  תחנות הסעה לשלב ה' 70 יח"ד – התחנות אושרו ויגיעו בקרוב. התחנה הגדולה מעץ  תוצב בלב השכונה ליד הגן המיועד להיבנות , והשניה בטון משולב  "הקטנה "בכניסה לשכונה וכן אושרה גם התחנה השלישית.

15. ביוב שלב ג' – המועצה קיבלה אחריות לנושא המאסף תוקן דבר שאמור להוריד את בעיית ההצפות החוזרות ונשנות במקום ובעתיד נשקלת החלפת הקו.

16.  ללא קשר לנושא הצפות הביוב, ברצוננו לציין כי מערכת הביוב היישובית תוכננה ונבנתה עבור מספר מוגבל של בתים, עקב ריבוי שוכרים בישוב הוכפל נפח השפכים המגיע לתחנת הסניקה  והשינוי הנדרש עלה לסדר יום במועצה כולל תחנת הסניקה בשלב ה'. אנו מבקשים מהחברים להרחיב את מעגל ההתנדבות ומאחלים לכולנו אחדות וצמיחה .

ענתות מתחברת

חברות וחברים שלום,

1.1.13  "ענתות מתחברת"

בענתות כ – 270 בתי אב המתגוררים בשישה שלבים, קשת אוכלוסיה רחבה ובעלת צרכים שונים ומגוונים: פעוטות, ילדים ונוער, חיילים וסטודנטים, משפחות וותיקים. לקהילה בסדר גודל כזה ובנתונים פיזיים כפי שקיימים בישוב דרושה מערכת תקשורת ומידע ידידותית, עכשווית וזמינה. אין ספק כי רבים הם האנשים בקהילה שהיו שמחים לפרגן, לתמוך ולהעשיר את הסובבים בקהילה על עשייתם, תרומתם והנתינה הגדולה שלהם, כי יש פה אנשים טובים ומענינים, יש פה עשייה רבה ומבורכת, יש פה קהילה חמה ותומכת, אך אין ערוצי תקשורת זמינים למידע ועידכון.

ו.. "עשית! לא סיפרת – לא עשית!"

ועדת תקשורת ומידע שמה לה למטרה להקים את מערך התקשורת הרצוי והנדרש לישוב: מיפוי האוכלוסיה באמצעות עידכון ופתיחת כרטיסי משפחה במטרה לאגד מידע עדכני על מצבת המשפחות והתושבים, עידכוני סטטוס, תעסוקה ותרומה בקהילה, דרכי התקשרות (ניידים, אימייל,פייסבוק) ומידע לשעת חירום לטובת צוות צח"י (צוות חירום ישובי). הפקת אלפון טלפונים, ניידים ומיילים מעודכן של כל התושבים. תקשורת באמצעות מיילים –  העולם מדבר במיילים, זמין ברב מקומות העבודה, זמין ברב הבתים, לרבים כבר מסונכרן לנייד, אינו מוגבל ,ידידותי לסביבה וכמובן חסכוני.

הכוונה להקים קבוצות מייל עפ"י השתייכות ובאמצעותו להעביר מידע עדכני וזמין.

את ה- S.M.S נשמור להודעות ביטחון ,חירום ול"אין ברירה". נשמח לעזור ולהכשיר את החברים שעדין לא פתחו כתובת מייל. מי שיבחר להסיר עצמו מרשימת המכותבים בוודאי מבין את המשמעות להחלטתו כי הרי בחר לחיות בישוב קהילתי עם משמעות של חיי קהילה. פייסבוק – חברים, פייסבוק הוא כלי תקשורת זמין ומיידי בתנאי שעושים בו שימוש נכון וידידותי בקהילה ובכלל. קבוצת החברים "ענתות ישוב כפרי קהילתי" מונה כיום למעלה מ – 200 חברים, הפייסבוק משמש במה למידע ועידכונים להחלפת דיעות לשיתוף בחוויות  ועוד.. קבוצת החברים בענתות היא "קבוצה סגורה" רק החברים בה שותפים לה. נקבעו כללים לקבוצה: מותר להביע כל דיעה, אך לפני שלוחצים על המקלדת יש לברור את המילים – כבר נאמר: מילים פוגעות ולפעמים יותר מפגיעה פיזית .לא נוכל לקבל השתלכויות אישיות, ניבולי פה וכתב וכל דבר אחר שאינו בנורמה קהילתית מקובלת, אלה יוסרו מיידית!! המלצתנו להצטרף לקבוצה- לא חייבים למסור פרטים למעט שם, לא חייבים להעלות תמונה אישית, גם לא חייבים להגיב אך מרוויחים מידע ומידע הוא כח, כמו גם חשיפה לדיעות ואולי שונות משלך ,זה החלק היפה שבדבר, אך מכולנו מצופה לשמור על הכללים.

היעד, צירוף 500 חברים לקבוצה. גם כאן נשמח לעזור למעונינים בפתיחת הפייסבוק. אתר האינטרנט "ענתות ישוב כפרי קהילתי" בגוגל – האתר הינו חלון הראווה של הישוב ולכן נדאג שיהיה מעודכן  ויציג מידע קבוע ומתחדש: מוסדות הקהילה, עבודת הוועדות ,פעילות ועשייה בקהילה ועוד.. באתר יפורסם פעמיים בחודש ניוזלייטר וה"ענתון", עלון הישוב יופק במהדורה רחבה מידי רבעון. דרך האתר והחלק המאובטח שבו ניתן יהיה להעביר טפסים ולקיים רישומים.

חברים, ברור לנו שמדובר בתהליך, הדברים לא יתממשו ביום אחד, אך חשיבות רבה למימושן, עזרתכם ושיתוף הפעולה מצידכם חשובה להשגת היעדים והמטרות.  באיחולי "ענתות מתחברת" ! אילן.

חוויה נשית

מפגש עםפסקל ברקוביץ "כנגד כל הסיכויים" יום שישי 23 בנובמבר בשעה 9  ביקב ענתות.

פסקל ברקוביץ' איבדה את רגליה כשנדרסה על ידי רכבת. זה לא מפריע לה להיות רוכבת האופניים הבכירה בישראל ולהשאיר אבק לגברים. אלופת מקצה אופני היד של מרתון ת"א, מאמינה: "אעמוד על הפודיום בלונדון"

אסיפה אסיפה אסיפה !!!

לבקשת חברים תתקיים אסיפת חברים, ביום ג' ה 27 בנובמבר 2012, בשעה 20:30 במועדון היישוב.

הודעה בנושא נשלחה לתיבות הדואר שלכם. הנושאים העומדים לסדר היום פורסמו העלונים שחולקו בתיבות הדואר.

נא להגיע  ולהשפיע !!!

מצגת בנושא פעילות גופנית בענתות

הליכות וכזבים ענתות מצגת מלווה להרצאה שניתנה ע"י שחר נייס, פיזיולוג מאמץ מהדסה אופטימל
מצגת מומלצת ביותר, בתוכה הסבר לגבי מיתוסים נפוצים מתחום הכושר , וכן התייחסות ספציפית לפעילות גופנית הנעשית בתוך היישוב (החל מעמוד 14)

לבקשת שחר, נא לא להפיץ את המצגת.

 

לכל הורי ילדי הגן

ראשית כדי שדברים לא יצאו מהקשרם וכדי שתדעו את המצב והעובדות בנושא פתיחת כיתת גן 3 בישוב ,לפני שתפזרו אנרגיות חשוב שהאנרגיות יהיו אפקטיביות ואבהיר את הכיוון.

להלן תאור המצב והעובדות בקצרה :

1. מי שקובע כאן זה משרד החינוך ולא המועצה! ואנו כרגע פחות מהתקן.

2. יש מספר ילדים שלא נרשמו בישוב מכל הסיבות שבעולם ועליהן מבחינתכם יש ליצור את הלחץ!! ולוודא כי הילדים ירשמו אצלנו.

… 3. מנסיון קודם! במידה ויהיו 75-76 ילדים המו"מ עם המועצה יוכרע לטובת הישוב. בעלויות נמוכות מאוד.

3.אנחנו המזכירות ניצור לחץ ומו"מ עם המועצה והדבר יתבצע כשיהיו בידנו נתונים סופיים של מס הילדים .

4.כל האמור בסעיף 3 יובטח במידה ומס הנרשמים יגדל! אחרת העלויות יהיו ברמה כזו שיחייבו פתרון אחר עם כל המשמעויות שלו.

אנא פעלו כקבוצה וודאו כי הילדים הרשומים בחוץ "יחזרו הבייתה" .

מי שיש לו משפחה הרוצה לגור בישוב בקרוואנים, אנו נפנה קרוואנים עבורם!

פרטים במזכירות

בשם המזכירות – אבי