ועדת תקשורת

ועדת תקשורת אחראית על העברת מידע לתושבים באמצעות אתר היישוב, קבוצת הפייסבוק ורשימת התפוצה בדוא"ל.

Posted in: ועדות היישוב