ניידת באכיפה עירונית

אכיפה עירונית בענתות

אכיפה עירונית – המועצה האזורית "מטה בנימין"!

לאחרונה פועלת ביתר שאת "אכיפה עירונית" בישובי בנימין.
אנו במזכירות הישוב ביקשנו לתאם איתנו את ביקורם בישוב שבד"כ למטרת אכיפה, אך איננו יכולים להבטיח זאת. טבלת הקנסות ארוכה ויקרה!
אנו מבקשים מהציבור להקפיד על הכללים והחוקים! החיים בישוב קהילתי אינו פותר אותנו מהחוקים במרחב הציבורי; גידול כלבים ובעלי חיים, שעות הרעש והמנוחה, ניקיון, פסולת בנין, נהיגה וחניה.
חל איסור על סימון חניה פרטית למעט נכות בהיתר מיוחד.
מזכירות הישוב לא תוכל לשמש סנגוריה לעוברים על החוקים ופוגעים ברשות הרבים, יחד עם זאת צריך לדעת שכגורמי האכיפה מגיעים לישוב הם חשופים לכל "תיבת הפנדורה" …
בואו נכבד ונתחשב האחד בשכנו, לכולנו יהיה נעים יותר ואיכות חיינו תהיה טובה יותר.
תודה.