קטגוריות
חדשות

דבר הוועד המנהל – סיום כהונת הוועד

תושבים  יקרים שלום רב,

בספטמבר 2013 נבחרנו כנציגי הציבור לכהן כוועד המנהל של הישוב ענתות, ישוב חילוני קהילתי שהוקם לפני 33 שנים.

עם כניסתנו לתפקיד, שמנו לנגד עינינו קו מנחה של ניהול ציבורי תקין תוך שקיפות מוחלטת בכל ושיתוף הציבור בנושאים העומדים על הפרק במגמה לקדם את פיתוח היישוב על מגוון היבטיו, תוך אחריות גבוהה בניהול התקציב ומשאבי הישוב.  לשם כך הושקע זמן ללימוד העבר כדי להוביל ליישום תכנית מתאר תכנון ופיתוח בראייה ל-10 השנים הבאות לפחות. תכנית כזו תאפשר לישוב להתנהל על סמך מדיניות ארוכת טווח ותכנית עבודה מובנית. להלן פריסת הנושאים שקידמנו ומהווים חלק מאותה תפיסה אותה הובלנו בקדנציה הנוכחית:

 1. סגירת גירעון כלכלי – התנהלות כלכלית ועמידה בתקציב שאושר על ידי אסיפת החברים ללא חריגות. במהלך השנים הצטבר גרעון כספי בסך של מאות אלפי שקלים. בעזרת חשיבה ותכנון הצלחנו לסגור את הגירעון לחלוטין וכיום לאחר שנה וחצי עומד תקציב הישוב מאוזן על פי היעד שנקבע , ללא חריגות.
  – החלפת מוני המים למדי מים דיגיטאליים, הביא להקטנה משמעותית של פחת המים ומתן שירות בקרת נזילות לתושבים.
  – כחלק מהשקיפות, גורמים המחזיקים בתקציבים כגון ועדות, היו מודעים לתקציבם מנהלים אותו, תוך בקרה, באופן מאוזן..
 2. הפרדת חשבונות וחתימות– הפרדת חשבונות החיסכון והקרנות של הישוב מהתקציב השוטף ע"י מנגנון בקרה להוצאות כספים שאינן במסגרת התקציב המאושר השוטף. הנהלת חשבונות בניהול פנים יישובי מאפשרת בקרה על כל הוצאה והכנסה בישוב בכל רגע נתון.
 3. ס.א.ד.ר- בימים אלו נמצאים בהליך משפטי עם חברת "סאדר" על מנת לבדוק אפשרות של סיום הפרויקט וההתקשרות וקבלת התשלומים המגיעים לישוב (שהיו צריכים להיות מופקדים בנאמנות). מדובר על סה"כ 3.4 מליון ש"ח בסיום הפרויקט. התהליך עדיין בעיצומו ומתנהל בבית המשפט, במקביל הוטל עיכוב ביצוע על מגרש 55 ונעשה וניסיון לשינוי ייעוד המגרש. במהלך החודשיים האחרונים, ועד סוף הקדנציה, ייעשה מאמץ משותף להגיע להסדר עם חברת סדאר.
 4. בריכה יישובית–  במהלך השנה וחצי האחרונות נבחן מתווה הקרקע באזור בו מתוכננת בריכה. נבחנו מודלים שונים של ברכות ונבדקו קבלנים שונים. חברי הוועד המנהל נסעו לראות מודלים של בריכות שונות בישובים שונים, בחנו את העליות ואת האפשרויות הכלכליות של הישוב ובחרו קבלן העומד בקריטריונים השונים. במהלך החודש הקרוב אמור להיחתם חוזה עם הקבלן הנבחר על מנת להקים את הבריכה.
 5. ניראות הישוב– בשל הרצון לשיפור מראה הישוב, כפי שעלה גם מהמפגשים שנערכו בשלבים השונים בקיץ שעבר, מונה עדי קן-דרור מומחה לגינון כמנהל הנוי ביישוב והחל לפעול לפני כחודשיים על פי תוכנית הכוללת פריסה מחודשת של מערך ההשקיה למראה ירוק מחד וחיסכון במים מאידך. בשל העובדה כי אנו נמצאים בשנת שמיטה, תכנית השתילה ונטיעת עצים בישוב תצא לפועל מיד אחרי ראש השנה ותאפשר שיפור פני היישוב לטווח ארוך.
 6. ביטחון– הוקמה קבוצת שמירה יישובית  בניהול ותפעול תושבי הישוב שלנו ובליווי וועדת הביטחון המסורה. ההחלטה תרמה רבות לקפיצת המדרגה בתחושת הביטחון ורמת השירות,  בתקופה קשה מבחינה ביטחונית. הוחלפו מצלמות הישוב ונפרסו מחדש, שונו ההלוואות שנלקחו דבר שגרם לחיסכון כספי נוסף. במהלך התקופה היה שיתוף פעולה הדוק בין הרבש"ץ וועדת ביטחון לוועד המנהל.
 7. כביש שלב ג'– יחד עם המועצה גויס התקציב לסלילת כביש יציאה משלב ג' אשר אמור היה להפחית באופן מהותי את הסכנות הקיימות כיום בכביש. העבודה על הכביש החלה ולאחר מספר ימי עבודה הופסקה לצערנו הרב בשל תלונה.
 8. נוער– החל מספטמבר הקרוב תחל פעילותה של תנועת הצופים לכלל ילדי הישוב. במהלך שנה זו, תקופת המעבר עד לכניסת הצופים, מתקיימת פעילות "עלמונים" לכיתות ג-ו , בהדרכה של נוער הישוב.
  במהלך השנה האחרונה מתקיים קורס הכנה והדרכה שנתי לקראת כניסת הצופים, בו לוקחים חלק תלמידי שכבות ט'– י"א על מנת להכשירם להדרכה איכותית וערכית של ילדי הישוב החל מספטמבר הקרוב, עת תפתח הפעילות הסדירה של התנועה.
  – הוקמה וועדת נוער הכוללת נציגי בני נוער והורים אשר בין פעילותיה לקחה על עצמה בימים אלו לקדם את פעילויות הקיץ לנוער.
 9. מועדון נוער חדש– תכנית הבנייה של מועדון הנוער החדש  ממתינה לאישור סופי במועצה.
 10. סלילת כביש הגישה ומתחם האשפה– סלילת כביש הגישה לישוב ומתחם האשפה הסתיימו בימים אלו תוך שימת דגש על בטיחות ונוחות.
 11. תיירות – קידום ההתחברות לתיירות גוש אדומים ובשיאו "פסטיפוס ענתות" – פסטיבל הטיפוס שבענתות, תחילתה של מסורת.
 12. תכנית מתאר לישוב ל- 10 שנים קדימה: חברי הועד המנהל הנוכחי בקשו את אמון הציבור באג'נדה מרכזית – קידום תכנית מתאר בנייה ופיתוח ליישוב ענתות. מרגע הכניסה לתפקידנו נלמדו חומרים ותכניות משנת 1999 ועוד קודם, נבחנו נקודות מבט שונות הנוגעות לצרכי הישוב, נערכו קבוצות מיקוד, תיאומים עם משרדי המועצה השונים, פגישה עם יזמים, בחינת כלל האפשריות לבצוע תכנון וקידום הוצאת התוכנית אל הפועל בכוחות הישוב. נלמדו ניסיונות של ישובים אחרים בהתמודדות עם פרויקטים שכאלה, והתוצאות הנלוות אשר הביא פרויקט כזה לישובים הן מהבחינה הכלכלית והן מהבחינה החברתית וזאת תוך התייחסות ללמידה מן הניסון של העבודה עם קבלנים שונים שבנו בעבר בישוב.התוכנית הובאה לאסיפה ונטלו חלק בהצבעה כ- 236 מתושבי הישוב. התהליך וההצבעה התנהלו בדמוקרטיה תוך שקיפות מלאה לאורך כל התהליך.

משום שהתקבלה ההחלטה להקפיא את תכנית המתאר,הבנייה והפיתוח במודל שהוצע, מבקש הועד לסיים את תפקידו מעט לפני תום הקדנציה ולנצל את המעורבות הרבה של התושבים והשיח הקיים לטובת הקדמת הבחירות.

אנו רוצים להודות לתושבי הישוב שנתנו בנו אמון מלא לקדם את הנקודות שהוזכרו מעלה.
מתוך קבלת החלטת הבוחרים בדבר אי מתן אור ירוק להמשך קידום האג'נדה, אשר ללא ספק הייתה מאפשרת טיפול בשטחים הציבוריים, פארקים ציבוריים, מגרשים , בניית בית ספר יסודי, מרכז מסחרי ועוד..  תוך פיתוח ביטחון הישוב מההיבט הכלכלי והחברתי. ברצוננו להודות לכל הפעילים בוועדות השונות, לאנשים שהתנדבו והשקיעו מזמנם ומרצם למען חיים קהילתיים בישוב. כמו כן אנו מבקשים להודות לחגית ישי, תומר שפירא,עובדי הישוב ובראש כולם לאילן – מנהל הקהילה על ההשקעה הרבה, הסיוע ושיתוף הפעולה בכל דבר ועניין.

ענת צח, יחיאל אמויאל, רון שיאחי, יגאל מימרן וארז כהן