הסעות עלמון / ענתות

הזדמנות אחרונה להרשם להסעות בתי הספר

תושבים יקרים,

כחלק מההתארגנות לשנת הלימודים הבאה אנו נערכים למסירת רשימות למועצה בבקשה להסדרי הסעות. עד תחילת חודש אוגוסט עלינו לעביר את רשימת שמות התלמידים על פי רישומם בבתי הספר על מנת שהמועצה תספק את ההסעות הנדרשות.

לצערנו, עד רגע זה רק כ- 50% מן ההורים החזירו את הטפסים שנשלחו אליכם לפני כחודש ובהם פרטי ילדיהם ובתי הספר בהם הם ילמדו בשנה הבאה.

פרטים אלה הכרחיים על מנת שנוכל לארגן את ההסעות הנדרשות לילדכם. במידה ולא יועברו השמות לא יסופקו על ידי המועצה ההסעות הנדרשות, והמועצה לא תוכל להתחייב למקום בהסעה לכל הילדים, וכן להסעות לכל בתי הספר בהם ילמדו ילדי הישוב בשנת הלימודים הבאה.

חוזרים ומדגישים– המועצה מחויבת לדאוג להסעה לתלמידים אשר פרטיהם ובפרטי בית הספר בהם הם ילמדו יועברו להם עד תחילת חודש אוגוסט.

אנו לא נוכל לטפל בסידורי הסעה לתלמידים אשר פרטיהם לא יגיעו אלינו עד תחילת חודש אוגוסט, על כן הורים המבקשים שילדיהם יגיעו לבית הספר בהסעות מהישוב נדרשים להעביר באופן מיידי את פרטי הילדים ופרטי בית הספר.

שימו לב , אי שליחת הפרטים פוגעת לא רק בילדיכם אשר לא יוכלו לקבל הסעות, אלה גם בשאר ילדי הישוב,אשר לומדים באותו בית הספר (המועצה לא מחוייבת לספק הסעה למספר נמוך של תלמידים בבית הספר). לטובת ילדכם, אנא הזדרזו.

ובהזדמנות זו אנו מזמינים תושבים מתנדבים לקחת חלק בוועדת הסעות. המעוניינים להתנדב לוועדת הסעות מתבקשים לפנות לרון שיאחי.

בברכה,
וועדת הסעות