Categories
חדשות

הנחה ברכישת מנוי למשחקי הפועל ירושלים

על רקע פניות ובקשות מצד תושבים ושיתוף הפעולה המוצלח עם הפועל ירושלים מצ"ב הנחה מיוחדת לתושבי בנימין לרכישת מנוי בודד או משפחתי למשחקי הפועל ירושלים.

בעת הפניה למשרדי הפועל יש להזדהות כתושבי בנימין ולבקש את ההנחה (ההנחה תינתן על בסיס רישום בתעודת הזהות כתושב בנימין).

מנוי מיוחד לתושבי ענתות

תהנו!