Categories
חדשות

הנחיות לתושבים למניעת דגירת יתושים

עם סיום החורף, ותחילת האביב, מזג האויר נוח ביותר להתפתחות יתושים, אנו פונים לעזרתכם לטיפול נגד דגירת יתושים.

על מנת למנוע התפתחות דגירת יתושים יש:

  • ריקון כלים בחצר: עדניות, עציצים, דלאים, חביות צמיגים ועוד.
  • פתיחת סתימות במרזבים.
  • למנוע ולתקן נזילות מים בחצר, בגינה ובביוב.
  • למנוע שלולות עקב השקיית יתר בגינה ובשטח חקלאי
  • לנקז שלוליות בחצר ובגגות הבתים.
  • לבדוק מרתפים ומקלטים אם לא הוצפו במי גשמים .
  • יש לדווח למועצה על נזילות/זרימה של מים או שפכים בשטח הציבורי.

אין מים אין דגירת יתושים

אנו ממליצים

  1. להתקין רשתות בחלונות הבתים.
  2. בלינה מחוץ לישוב, בעיקר בשטח פתוח, יש להשתמש בתכשירים דוחי יתושים המורשים ע"י המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות. סאנודי, אלטוש,ועוד.)