Categories
חדשות

הסעות 2014

תלמידים/ות יקרים/ות: להלן זמני ההסעות בבוקר לתלמידי בתי הספר היסודיים והתיכון היוצאים מהישוב.  מערך ההסעות נבנה על פי הנתונים שהועברו  אלינו על ידי תושבי הישוב בתאום עם המועצה. אנא שימו לב לזמני ההסעות וחכו בתחנות ההסעה. לא יתאפשר איסוף שלא בתחנות ההסעה.

אוטובוס 2 : יציאה בשעה  6:30 משלב ה', עובר לשלב ו' – למעון –  התלמידים עוברים לאוטובוס מס' 1. ( זהו אוטובוס נוסף  על מנת לקצר את משך האיסוף בישוב)
תלמידי בתי הספר: מסורתי , אומנויות , בויאר, זיו, הניסוי, קריית נוער, לידי דייויס. (סה"כ 13 ילדים/ות)

 • אוטובוס 1:    יציאה בשעה  6:30 משלב ג' – ד- ב- א-  תוך איסוף הילדים שירדו מאוטובוס מס'2.
  תלמידי בתי הספר: בית חינוך, הניסויי, אומנויות, מסורתי, בני חיל, סליקסברג, בויאר.
  בהגעה לפסגה-  תלמידי בתי הספר בויאר, זיו, לידי דיוויס וקריית נוער מתחברים לאוטובוס ישוב אדם.
 • אוטובוס 2: יציאה  בשעה – 6:40 : משלב ג' – עובר בכל הישוב ואוסף: קשת, פת, גמנסיה, רעות, יד ביד, גבעת רם, אקדמיה, חוות הנוער. יוצא מהישוב לפיזור בבתי הספר.
 • אוטובוס 3: – יציאה  בשעה 7:00 משלב ה' ואוסף את תלמידי בית הספר יאנוש קורצאק ויד המורה.
  עובר לשלב ו' ואוסף רק את תלמידי יד המורה. (סה"כ 44 ילדים) ויוצא מהישוב לפיזור בבתי הספר.
 • אוטובוס 4 – יציאה בשעה  6:55 משלב ג'- ב- א- ו' – אוסף רק את תלמידי יאנוש קורצאק. ויוצא מהישוב  לפיזור בבתי הספר (סה"כ 53 ילדים).
 • אוטובוס 5 – יציאה בשעה 6:55 משלב ג' – לכל הישוב  אוסף את תלמידי פרנקל , ובשלב ד' 6 תלמידי יאנוש קורצאק. (סה"כ 50  ילדים)
 • אוטובוס מס' 6 – יציאה בשעה 7:00  משלב ה' – לכל הישוב, אוסף את תלמידי רנה קאסן. בשלב ג' אוסף 3 מתלמידי יד המורה.(סה"כ 49 ילדים)
 • אוטובוס מס 7 – יציאה בשעה 7:10 משלב ג' לכל הישוב- פיזור בתי הספר בפסגת זאב.(יסודי ותיכון).

הסעות חזרה

שעת יציאה

תחילת מסלול

תחנות איסוף

סוג ההסעה

הערות

1

ע"פ
שעת סיום בפועל

קורצ'אק,
פרנקל

2 אוטובוסים

ללא שינוי משנה קודמת. המועצה מבצעת ההיסעים ע"פ עדכונים מביה"ס

2

13:40

רנה קאסן

(יד המורה ביום ג)

יסודי ותיכונים של פסגת זאב

1 אוטובוס

ללא שינוי משנה קודמת.

14:35

רנה קאסן

יד המורה

יסודי ותיכונים של פסגת זאב

1 אוטובוס

ברנה קאסן מצטרפים התלמידים שמגיעים מתלפיות ומ"האומנויות"

15:20

רנה קאסן

יסודי ותיכונים של פסגת זאב

1 אוטובוס

15:40 מפגש בפסגה עם האוטובוס של גבעת רם

3

14:10

בראנשוויג, תלפיות

רנה קאסן

1אוטובוס

4

15:15

ג. רם

תחנת האוטובוס ליד הכספומט

1 אוטובוס

ב 15:40 מפגש בפסגה עם האוטובוס של רנה קאסן

16:35

ג.רם

תחנת האוטובוס ליד הכספומט

1אוטובוס

5

15:00

התיכון לאומנויות

כמו בשנה שעברה

1 אוטובוס

16:25

התיכון לאומנויות

כמו בשנה שעברה

מיניבוס

אוסף תלמידי ג. רם מפסגת זאב

6

15:20

בויאר

1 אוטובוס

16:20

בויאר

1 אוטובוס