הסעות עלמון / ענתות

הסעות 2016-2017 תשע"ז

תלמידים/ות והורים יקרים, להלן זמני ההסעות לתלמידי בתי הספר היסודיים, חטיבות והתיכונים, היוצאים מהישוב.
מערך ההסעות נבנה על פי נתונים שהועברו אלינו ע"י ההורים ובתיאום עם המועצה.

חטיבות ותיכונים

בשעה 6:35 – יחל איסוף של 3 אוטובוסים בישוב:
משלב ה' לשלב ו' וירד למעון
משלב א' עד למעון
משלב ג' דרך שלב ד' למעון
במעון יועברו התלמידים ל 2 אוטובוסים:
אוטובוס מס' 1 יפזר את התלמידים – מכללת אורט , האקדמיה למוסיקה, זיו, הימלפרב, בויאר, קשת, רעות ודנמרק.
אוטובוס מס' 2 יפזר את התלמידים – גימנסיה, אומנויות, בית חינוך, חוות הנוער, מסורתי, סליגסברג, בית הערבה וניסויי.
אוטובוס מס' 3 יצא בשעה 6:55 משלב ה' ויעבור בכל הישוב – יאסוף תלמידי רנה קאסין בלבד!

יסודיים

אוטובוס מס' 4 – יצא בשעה 6:55 משלב ג ויעבור בכל הישוב- יאסוף תלמידי יד המורה, ותלמידי פרנקל המתגוררים בשלבים ג, ד, א, ב.
אוטובוס מס' 5 – יצא בשעה 7:00 משלב ה ויעבור לשלב ו- יאסוף תלמידי פרנקל בלבד!
אוטובוס מס' 6 – יצא בשעה 7:00 משלב ג ויעבור בכל הישוב – יאסוף תלמידי פסגת זאב בלבד!
אוטובוס מס' 7- יצא בשעה 7:05 משלב ג ויאסוף בכל הישוב תלמידי יאנוש קורצ'אק בלבד!
• בימי שישי האיסוף יבוצע 10 דקות מאוחר יותר. לגבי התיכוניים האיסוף יבוצע ב- 6:50.
איסוף חזרה לישוב – כפי שנעשה בשנה שעברה ויעודכן כאשר תהיה מערכת שעות סופית בביה"ס.
שימו לב – תיכון שבו לומדים פחות מ 8 תלמידים – לא תהיה הסעה בחזור. התלמידים יגיעו בתחבורה ציבורית עד פסגת זאב, ומשם יאספו לישוב.

קו הצהרונים יצא מיד המורה בשעה 15:15 – יעבור דרך רנה קאסין- פרנקל- יאנוש קורצ'אק- פסגת זאב- סיום בענתות. וזאת עד לתאריך 20/6/2017, מועד סיום הלימודים ברנה קאסין.

בברכת שנה טובה ובטוחה
ועדת הסעות – ענתות

אוטובוס  שעה  מסלול  בית ספר
06:35 איסוף 3 אוטובוסים:
שלב ה + ו – למעון
א – למעון
ג + ד –  למעון
1 06:40 מהמעון מכללת אורט, אקדמיה ג.רם, זיו, הימלפרב, בויאר, קשת, רעות, דנמרק
2 06:40 מהמעון גמנסיה, אומנויות, בית חינוך, מסורתי, סליגסברג, בית הערבה, ניסויי
3 06:55 יצא משלב ה ויעבור בכל הישוב רנה קאסן
4 06:55 יצא משלב ג ויעבור בכל הישוב יד המורה + פרנקל משלבים ג,ד,א,ב.
5 07:00 יצא משלב ה ויעבור לשלב ו פרנקל
6 07:00 יצא משלב ג ויעבור בכל הישוב פסגת זאב
7 07:05 יצא משלב ג ויעבור בכל הישוב יאנוש קורצ'אק