קטגוריות
אירועים ופעילויות חדשות

טקס יום השואה והגבורה

אנו מתכבדים להזמינכם לטקס יום השואה והגבורה
אשר יערך ביום ראשון כ"ז בניסן תשע"ד 27/4/2014
בשעה 19:50 במועדון היישוב