קטגוריות
חדשות

כיכר אדם: מה הושג ומה עוד בדרך

בשבועיים האחרונים עבדה הנהלת המועצה במשרדים מאולתרים שהוצבו בכיכר אדם. עם
סיום שלב זה במאבק, ברצוננו לעדכן אתכם מה הושג עד כה ומה עוד צפוי להיות מושג בע"ה
בקרוב.

לתושבי בנימין ולנוסעים בדרכי בנימין שלום,
בשבועיים האחרונים הצבנו בצומת אדם את משרדי הנהלת המועצה.
צעד זה נועד לקדם מספר מטרות: ראשית, לזרז את משרדי התחבורה והאוצר במציאת המשאבים הנדרשים
לביצוע ההפרדה המפלסית בצומת (כ-80 מיליון שקלים). מדובר בפתרון ידוע לכל הגורמים, שכבר הושלם בו
שלב התכנון וכעת נותר להקצות את המשאבים לביצועו. בביקורו האחרון בבנימין הבטיח שר התחבורה כי
משרדו יקצה את מלוא הסכום, אולם הדבר תלוי גם באישורו של משרד האוצר.
המטרה השנייה היתה להביא את גורמי התחבורה ואת כל אלה שיש להם נגיעה בנושא, להבנה כי יש לתת
מענה מיידי ומהיר, גם אם זמני למצב, גם טרם ביצוע ההפרדה המפלסית.
המטרה השלישית היתה להיות נוכחים ושותפים עם התושבים בסבלם, ולהמחיש באופן הנראה לעין את
העובדה שאין יום שבו העניין לא מטופל ומקודם על ידי המועצה.

אין לי כל ספק כי צעד זה גרם לזירוז המהלכים במשרדי התחבורה והאוצר, למציאת המשאבים הנדרשים.

כיום יש עבודה משותפת של חברת "נתיבי ישראל" והמועצה לבחינת מספר חלופות אפשריות לשיפור מהיר של
המצב הקיים בצומת. לצורך כך פועל צוות מטעם המועצה, הכולל מתכנן תחבורה ואנשים נוספים, הבוחן את
החלופות האפשריות וידחף לביצוען בזמן הקרוב.

אין ספק כי המצב הקיים הוא בלתי נסבל ומהווה פגיעה חמורה ביכולת שלנו לתפקד וביכולת להתפתח.
בתמיכתם ודחיפתכם מאמצינו יישאו פרי ונצליח להביא לימים טובים יותר בכל הקשור לתנועה ולבטיחות
בדרכי בנימין.

בברכה,
אבי רואה
יו"ר המועצה