קטגוריות
חדשות מכרזים

מכרז – בחירות – וועד מנהל

לועדת הבחירות דרושים 3 חברי אגודה

 • ליווי תהליך הבחירות לוועד המנהל ולוועדות בישוב.
 • מעקב ותאום לו"ז הבחירות.
 • צוות ועדת הקלפי ליום הבחירות 2.7.15.

המעונינים מוזמנים לפנות למזכירות עד ליום ד' 4.6.15
לתיבה האדומה או דרך דף צור קשר באתר

לישוב ענתות דרושים

מועמדים לחברות בוועד המנהל
חברי האגודה המעונינים להתנדב לקדנציה (שנתיים)
של עשייה ציבורית לקידום ופיתוח הישוב
מוזמנים להגיש מועמדות שתעמוד לבחירת הציבור
עד ליום ב' 15.6.15
במזכירות הישוב או דרך דף צור קשר באתר

לו"ז לבחירת ועד מנהל

 • 28.5.15 פרסום מכרז לועדת בחירות – 3 חברים + חבר ועדת ביקורת.
 • 28.5.15 פרסום מכרז לחברי ועד מנהל.
 • 11.6.15 הצגת פנקס הבוחרים לציבור.
 • 15.6.15 תום מועד הגשת מועמדות לוועד המנהל.
 • 16.6.15 פרסום רשימת המועמדים.
 • 28.6.15 פאנל ציבורי של המועמדים.
 • 2.7.15 יום הבחירות.
 • 2.7.15 פרסום התוצאות.
 • עד 9.7.15 הגשת עירעורים.
 • 15.7.15 ישיבת חפיפת ועדים.