משחקייה בעלמון / ענתות Almon / Anatot

משחקיית ענתות כללי התנהגות

  • המשחקייה מיועדת לילדים עד גן – חובה(כולל) -בלבד
  • הילדים חייבים להגיע בליווי הורה/מבוגר אחראי
  • יש לשמור על המשחקים
  • השימוש במתקנים ובמשחקים, תעשה רק בתוך המועדון
  • יש להישמע להוראות מפעילי המשחקייה (הורים וילדים כאחד)
  • באחריות ההורה להירשם בהגעה
  • כל הורה אחראי על התנהגות הילדים אותם הוא הביא למשחקייה
  • בסיום פעילות המשחקייה, יש לאסוף את המשחקים והציוד ולהחזירם למקום