Categories
חדשות

ערב שולחנות עגולים – וועדות היישוב / תקציב 2014

חברי וועדות: ו. מנהל, ו. ביקורת, ו. כספים, ו. ביטחון, ו. חינוך, ו. תרבות, ו. תרבות, ו. נוער, ו. קליטה, ו. קליטת פנים, ו. תקשורת ומדיה, ו. תיירות, ו. בנייה, ו. דת וו. ביננו. הנכם מוזמנים ל:

ערב שולחנות עגולים – וועדות היישוב / תקציב 2014

במוצ"ש 23/11/2013
בשעה 18:30
ביקב
(הודעה על שינויי תימסר בהתאם למזג האוויר)

בתוכנית

18:30- התכנסות- קפה ומאפה

  • פתיחה והצגת תוכניות עבודה 2014 (כל וועדה תציג בפני הפורום וחברי הוועד המנהל את החזון, המטרות, היעדים ובקשת התקציב לשנת 2014- 6 דקות לכל וועדה)
  • ארוחת ערב קלה
  • סדנת העצמה ופיתוח מיומנויות
  • שולחנות עגולים- וועדות הישוב

סיכום

  • כל יו"ר וועדה מתבקש/ת להעביר עד ה 20/11/2013, במייל: חזון, מטרות, יעדים ובקשת תקציב לשנת 2014.  למייל [email protected]
  • כל יו"ר וועדה מתבקש/ת לאשר את השתתפות חברי הוועדה באופן טלפוני למזכירות לא יאוחר מה- 20/11/2013.

מצפים לראותכם.