קטגוריות
חדשות

פרסום המשרד להגנת הסביבה בנושא זבוב החול

תאריך עדכון: 15/04/2012

תחומים בהם מתרכזת הלחימה בזבובי חול ובטפילי הליישמניה

• איתור וטיפול בחיות המאגר לטפילי הלישמניה בתוך ובסביבת הישובים

• הדברת זבובי חול

• הגנה על האוכלוסייה בישובים ובשטח

איתור וטיפול בחיות המאגר לטפילי הלישמניה בתוך ובסביבת הישובים

• גרביליים (כולל חולד) כחיות מאגר לטפילי לישמניה של העור מסוג מייג'ור

טיפול עונתי יעיל בתחומי הישוב ובשוליו יכלול איתור מחילות המכרסמים ממשפחת הגרביליים (פסמון ומריון ) והריסתן. המחילות נמצאות בעיקר בתלוליות, בערוצים ותחת שיחים בשרניים, כגון מלוח וניכרות בגודל פתחיהן (כאגרוף). הצפת המחילות על ידי החדרת זרם מים חזק תגרום להברחת המכרסמים ותפגע באוכלוסיות זבובי החול.

פעולה מחוץ לתחום הישוב דורשת תאום עם רשות הטבע והגנים. הדברה חקלאית של מריון מצוי המזיק לשטח חקלאי, סמוך ליישוב, עשוייה לתרום להפחתת מפגעי לישמניה.

• שפני סלע כחיית מאגר לטפיל ליישמניה של העור מסוג טרופיקה

שפני סלע עלולים להיות נשאים ומאגר של טפיל לישמניה טרופיקה. נוכחותם של שפני סלע נגועים בתוך ישובים או בקרבתם עלולה להביא להעברת הטפיל לאדם על ידי זבובי חול. חיסול בתי הגידול הטבעיים ובתי הגידול המלאכותיים (מערומי בולדרים) שהוקמו בתוך ובשולי היישובים, יגרום לשפני הסלע לחפש מקום מגורים חלופי הרחק מהיישוב.

כלבים כחיית מאגר לטפילי לישמניה של האברים הפנימיים

כלבים משוטטים נושאי טפילי לישמניה של האברים הפנימיים נמצאו בוואדי חמם שליד טבריה. כמו כן אותרו כלבים חולים בישובים סטף, נטף ונילי, במורדות המערביים של הרי יהודה ובאזור מודיעין. הנחיות מתאימות לטיפול בכלבים ניתנות על ידי

• השרותים הוטרינריים.

• חולדות

באזורים עירוניים חשובה מאוד ההקפדה על סניטציה, דבר שימנע התרבות חולדות ומכרסמים אחרים.

הדברת זבובי החול

הדברת זבוב החול מתמקדת בעיקר בשלב הבוגר. מקומות הדגירה של השלבים הצעירים מרובים, מפוזרים או קשים לאיתור (למעט במקרה של דגירה במחילות מכרסמים או בין סלעים של מערומי בולדרים). מקומות דגירה אופיינים הם סדקים בקירות, סלעים, חריצים באדמה וקני ציפורים.

הדברת זבוב החול מחוץ למבני המגורים (מבוצעת על ידי מדביר מוסמך)

יש לטפל בתכשירים שאריתים המאושרים להדברת זבוב החול. הריסוס ייעשה במידת האפשר על משטחי בטון ואבן (מדרכות וקירות), עד גובה כ- 2 מטר סביב המבנים ובחריצים. אפשר לרסס את הרשתות המגינות על פתחי החלונות והדלתות בפירתרואידים.

מחקרים ראשונים מראים כי התקנת גדר גבוהה של בד ספוג בחומרי הדברה כנגד זבובי חול בשולי ישובים עשוי להפחית את כמות זבובי החול המגיעים לישוב.

הדברת זבובי החול בתוך מבני מגורים

אפשר לרסס בתכשירים ביתיים המאושרים לחרקים מעופפים, על מקומות העמידה של זבוב החול. זבובי החול ניכרים בכנפיהם המורמות ובמעופם בצורת דילוגים. ניתן להשתמש בלוחיות אידוי לדחיית יתושים.

המלצות האגרונום במועצה אל המזכירות לטיפול בזבוב החול.

מתצפיות שנערכו בישוב לגבי מועד ההדבקה והופעת מחלת ה"לישמניה" מתבררות העובדות הבאות:

1. פצעים בעור מתגלים בחודש פברואר – מרץ ו/או ביוני – יולי.

2. ההדבקות מתרחשת כנראה בחודשי נובמבר דצמבר ו/או אפריל.

3. עפ"י הערכות אלו מומלץ לרסס אחת לשבוע על קירות הבתים הגובלים בשמורה בחודש נובמבר ושוב בחודש אפריל מאי (15 בתים הגובלים לשמורה).

4. מומלץ לרסס קירות חיצוניים של בתים וגם צמחים בסיפרין 2% אחת לשבוע.

5. בתוך הבתים מומלץ לטפל ב"אנטיפלי" בהתאם להוראות.

6. כל פצע אדום נקודתי שאינו נעלם לאחר 10 ימים מחייב בדיקה אצל רופא עור.

המזכירות כבכל שנה מטפלת ותמשיך לטפל בכל הקשור לזבוב החול

גם השנה בנוסף לרשת שהוצבה על גדר הישוב נרכשו תרסיסים לריסוס קירות עבור כל משפחה הגרה באיזור המועד להדבקה כפי שהוגדר על ידו.

בנוסף לאמור המועצה מבצעת גם ריסוס תקופתי בשטחים הפתוחים 3 ריסוסים בשנה .