קבוצת ריצה לתושבי ענתות

ברוך ידיד, תושב היישוב העוסק באימון ריצה, מזמין את תושבי היישוב להצטרף לאימונים במסגרת קבוצת ריצה. הקבוצה תקיים שגרת כושר ותלמד את יסודות הריצה ואורח החיים הבריא.

כל חבר בקבוצה יתחרה בעצמו ובעצמו בלבד. לכל חבר תותאם תוכנית אישית בהתחשב ביכולות הפתיחה.  הקבוצה תתאמן במגוון מסלולים ואתגרים שונים. בתחילת הפעילות ימדדו מדדים אישיים ועם הזמן תוגבר הפעילות בהתאם ליכולת האישית.

כמובן שכל חבר אחראי להיבדק אצל רופא טרם הצטרפותו.

המעונינים להצטרף לקבוצת הריצה של ברוך מוזמנים להרשם בפוסט שהתפרסם בקבוצת הפייסבוק, או לסמס ישירות לנייד של ברוך ידיד, כדי להצטרף לתפוצה

האימון הראשון בקרוב.