קטגוריות
חדשות

תקציב 2016

בשבועות האחרונים עמלים חברי וועדות הישוב על תוכנית העבודה ובקשת התקציב לשנת 2016.
בשבוע הבא יקיימו חברי הוועד 2 ימי מרתון בו יציגו עשרת וועדות הישוב את תוכניותיהם ואת הבקשות לתיקצוב שנת העבודה.
בהמשך ידונו חברי הוועד בגיבוש "עוגת התקציב" לישוב, אשר תובא לדיון ואישור אסיפת החברים ביום שלישי 22.12.15.
תודתנו לחברי הוועדות על עבודתם המסורה והאחראית.