גני ילדים

בספטמבר 1987 מנתה קבוצת הילדים בגן תשעה ילדים! המועצה ביקשה לסגור את הגן. אסיפת החברים החליטה לתמוך בגן הילדים ולא לוותר על החזון שבקיומם של מוסדות חינוך בישוב.

במקביל הוחלט שבמידה והמועצה לא תתמוך בהקמת הגן יוקם הגן ע"י חברי הישוב, הישוב כישוב קהילתי יתמוך בהקמת גן-ילדים וכלל החברים גם חברים שאין להם ילדים יממנו את הוצאות הכספיות הכרוכות בהקמת הגן.

ואכן בספטמבר 1984 באישור המועצה הוקם גן-הילדים הראשון ב"ענתות". שנה לאחר מכן הצטרפו לגן-הילדים ילדים מישוב "אדם". וכשבישוב "אדם" הוקם גן-ילדים נפרדו ילדי ישוב "אדם" מקבוצת ילדי "ענתות" .

וברבות השנים עם קליטתם של משפחות נוספות והרחבת הישוב הוקם גן-ילדים נוסף וכיום ישנם בישוב שתי כיתות.

גן טרום חובה "גן-נחליאלי" בו לומדים ילדי הישוב בגילאי שלוש ארבע שנים, וגן חובה "גן סנונית" בו לומדים ילדים בני חמש ושש שנים.

בצוות החינוכי: גננות בפיקוח משרד החינוך וסייעות בפיקוח המועצה אזורית מטה בנימין.

שתי כיתות הגן נהנות מתמיכה של המועצה האזורית מטה בנימין אשר מקצה תקציבים גבוהים לאחזקת כיתות הגן, ובנוסף פועלת מזכירות הישוב למען איכות ורווחת הילדים בגני הילדים.

ישוב "ענתות" ישוב קהילתי ומשום כך גן הילדים מהווה חלק בלתי נפרד מחיי הקהילה ולעיתים משתתפים ילדי הגנים בפרויקטים השונים שמתקיימים בישוב .

"ענתות" מיום היווסדה הציבה את החינוך במקום מרכזי, באסיפת חברים שהתקיימה בקיץ 1984 הוחלט על הקמת גן-ילדים והוחל בהליך קבלת אישורים מהמועצה האזורית מטה-בנימין.

Posted in: מה ביישוב?