ועדת ביטחון

ועדת בטחון הוקמה ביוזמת הועד המנהל ויושב בתוכה נציג הועד המנהל מאיר דלרוזה.
הועדה רואה חשיבות גדולה ורבה במעורבות התושבים בנושא הביטחון שכן זו זכותנו ובעיקר חובתנו כתושבים לקחת אחריות מלאה על מצב הביטחון ולפעול לשיפורו.
הועדה החלה לבדוק ולטפל במגוון נושאים דחופים וחשובים הקשורים לביטחון הישוב, בין הנושאים שבהם הועדה מטפלת לפי סדר חשיבות ודחיפות:

  1. הקמת כיתת כוננות חדשה; אימונה והכנתה למצבי חירום כנהוג, כמצופה וכמקובל בכל ישוב באזור.
  2. הגדרת מסגרת העבודה המצופה מרבש"ץ הישוב; החל מכישוריו, הכשרתו המקצועית, ניהול כוחות האבטחה ומערכות האבטחה, פירוט המשימות והזמן המצופה שישקיע בעבודתו, מינוי סגן ועוד נושאים. בהתאמה נידון נושא הגמול הראוי לרבש"ץ.
  3. חיזוק מעגלי האבטחה הפיזיים, ההרתעתיים והמודיעיניים סביב הישוב, כדי לצמצם את האיום הביטחוני ואת ריבוי הגניבות מהישוב.
  4. כתיבת תיק אבטחה מעודכן לישוב תוך דגש על; השטח ומבנה הישוב, נקודות התורפה, מקרים ותגובות, שיתוף פעולה עם כוחות הביטחון בשגרה ובחירום ועוד.
  5. חידוש היכולת העצמאית לאבטחת הציר אל הישוב עד הגעת כוחות הביטחון במקרה של זריקת אבנים או חלילה, חמור מכך.
  6. הגדרה מחדש של נהלי עדכון לתושבים בעת אירוע.

הדברים המפורטים יאפשרו הגדרת נהלי אבטחה בשגרה ובחירום והפעלת כל גורמי האבטחה בצורה מיטבית, אך לשם כך נדרש שיתוף פעולה מלא של התושבים בנושאים הבאים:

  1. התנדבות לכיתת הכוננות, , ברצוננו לגייס שישה אנשים מכל אזור בישוב: א-ב, ג-ד, ה-ו. סה"כ 18 איש. המעוניינים מתבקשים להירשם במזכירות, עדיפות לצעירים אחרי צבא, יוצאי יחידות קרביות. התנאי הבסיסי הוא מגורים בישוב באופן יומיומי ולא מידי פעם, התנדבות זו הינה מצילת חיים ומהחשובות בישוב.
  2. ערנות ודיווחים לרבש"ץ ו/או למפקד כיתת הכוננות על כל אירוע חריג בישוב או בציר ההגעה לישוב.
  3. שמירה על מידע בענייני ביטחון הישוב כגון עצם הימצאות נשק ומקומות הימצאותו, מפני זרים ובודאי מפני מי שיכולים להעבירו לגורמים עוינים ו/או להשתמש בו כמו; פועלים ערבים- קבועים או זמניים. טלפון חירום : תומר רבש"ץ – מפורסם בספר הטלפונים / מוקד  המועצה להודעות בטחון 02-9974999

חברי וועדת ביטחון – מאיר דלרוזה, שי אהרוני, איתי כהן, מיכאל יכין, דני דוראני, שלומי פאר, אריק שרוני  דובב פאר ודודי חן.

Posted in: ועדות היישוב