ועדת הסעות

ועדת ההסעות פעילה בישוב מזה מספר שנים ומטרתה לוודא את הגעתם וחזרתם של ילדינו בבטחה לביה"ס, תוך שמירה על בריאותם הפיזית והרגשית.
לצערנו בשנים האחרונות היינו עדים להתנהגויות שאינן מקובלות, התלמידים נחשפו לאלימות מילולית ופיזית ומצאו עצמם פעמים רבות במצוקה וללא מענה.
לאור הדברים הללו, במהלך הקיץ האחרון נוספו לוועדת ההסעות מספר מתנדבות, בעזרתן תוכל הועדה לעבוד ביעילות, לאכוף הלכה למעשה את התקנון המצורף וכך לאפשר לילדנו להגיע בשלום ובנועם אל ביה"ס וממנו.
אנו פונים לכל ההורים לשתף פעולה עמנו, להצטרף לעשייה החינוכית ולגבות את התקנון הכתוב בשיחות בבית, על מנת שנוכל להעניק לילדינו שירות הסעות ראוי ותחושת מוגנות.
גם השנה תלמידי כתות ו' יגוייסו לתפקיד "נאמני הסעות" ובאחריותם יהיה לדאוג לכך שהילדים ישבו בהסעה, יחגרו את עצמם והם יהיו ממונים על דיווח של בעיות משמעת או אירועים חריגים אחרים.

Posted in: ועדות היישוב