ועדת קליטה

בועדה זו מספר חברים אשר אמונים על נוהלי הקליטה עפ"י תקנון הישוב:
רכישת יחידת דיור- בשיחת היכרות עמכם יסבירו את הנדרש כדי להצטרף ויתרשמו ממידת התאמתכם לחיי הקהילה.
תדרשו להביא את טופס הרישום (ניתן להורדה מהאתר), להציג תעודת יושר, תמונות, ובנוסף- תיערך בדיקת גרפולוגית (בתשלום).
שכירת יחידת דיור- המשפחה השוכרת חייבת בפגישה עם ו. קליטה, ומילוי טופס פרטים אישיים, טרם חתימה על חוזה.
להרחבה בנושא ועדת קליטה לחץ כאן
ועדה זו פועלת בתיאום מלא עם חברת השיווק, כך שמכירת יחידת דיור מותנית באישור ועדת קליטה.

Posted in: ועדות היישוב