מזכיר היישוב

מזכיר היישוב אחראי על צוות העובדים ביישוב וכפוף לועד ההנהלה, מביא ומוציא לפועל את כל החלטות הועד והאסיפה הכללית.

Posted in: בעלי תפקידים