עדכוני פעילות הועד המנהל

אנו מביאים לידיעתם ורוצים לשתף אתכם במידע על פעילות הועד בכל הנוגע לפיתוח תשתיות ובניה .

1. המשך בניה במצוק – טיוטת החוזה הועברה לעיון מספר חברים בנוסף לועדת הבניה הנוסח הסופי לפני מסירה ליזם הסתיימה העתק יועבר ליזם להערות  ויוחזר לאישור הישוב. כאן המקום להודות לחברי ועדת בניה על הזמן הרב שהשקיעו ועוד ישקיעו בנושא זה וכן תודה ליחיאל אמויאל שהתנדב  גם הוא לנסוח סעיפי החוזה וכל החברים שתרמו מזמנם .

2. כביש העוקף שלב ג' – כידוע הכביש אושר לביצוע והעבודות החלו  לצערנו עקב הלשנה הופסקו העבודות והכלים יצאו מהשטח .

3. סובה וחניה לרכב בשלב ג'  – כדי להקל על מצוקת החניה ובעיית בטיחות תעבורה במקום  פנינו למועצה בבקשה לבנות סובה עם שטח שיאפשר חניה במקום הכביש , בימים אלו התכנון הסתיים והעבודות יצאו אל הפועל בקרוב.

4. כביש גישה לשלב ה' 70 יח"ד – לאחר תלאות וויכוחים עם סאדר  המועצה סללה את הכביש  והישוב התקין פנס זמני  זאת עד למציאת פתרון קבע למימון המדרכות והתאורהבכביש. 5

. כיתת גן שלב ה' –כידוע היו אמורים להבנות שתי יחידות גן בשלב זה תיבנה כיתת גן אחת, התקיים סיור קבלנים  ובימים אלו העבודה תימסר לקבלן הזוכה לביצוע, אנו מקוים שבשנה הבאה תפתח שם כיתה הגן ולא יהיה  מחסור במכסת הילדים הנרשמים נקווה שתהייה תהייה קליטה ונפתח עוד גן נוסף בצמוד.

6. הוספת כיתת מעון –  לאור קליטת המשפחות החדשות והתרחבות הישוב  נוצר  צורך לכיתה נוספת, בצמוד למעון הולך ונבנית כיתה  חדשה  זאת ובנוסף לשיפוץ שעשתה המועצה במבנה הישן, העבודות יסתיימו במהלך החודשים הקרובים אנו מבקשים שתקבלו את אי הנוחות שנוצרה עקב העבודות בהבנה.

7. מועדון נוער – לאור צורך והעדר מבנה נאות לנוער החלטנו לפנות למפעל הפייס בבקשה להקצות תקציב לבניית מועדון חדש לנוער , הישוב מוקם במקום גבוה ברשימות המועצה ואנו תקווה כי יאושרו לנו  ההקצבות ממפעל הפים  לנושא.

8.  בריכה – לאחר קיפאון של שנים  חידשנו את הקשר עם המתכננים במטרה לקדם ולהוציא אל הפועל את הפרוייקט,  על מנת שלא לגבות כספים מחברי האגודה החלטנו להצמיד את ההתקדמות במקביל לכספים שיתקבלו  מפרוייקט המצוק, בשלב זה חברי הועדה ואנו עוסקים בשינויים הנדרשים ובמציאת דרך  מתאימה לבנייתה. הועדה גם בוחנת אפשרות  כי בניית  הבריכה תהייה מקורה ובמפרט רחב הכל ובכפוף ותזרים המזומנים ובכסף שיעמוד לרשותינו.

9.  מבנים מסחרים – כדי לקיים רמת חיים נאותה וגבוהה בישיוב עלינו  לדאוג למקורות הכנסה נוספים מעבר למיסים והקצבות המועצה, ישנם שטחים ציבוריים לבניה שאותם ניתן לתכנן ולהקים עליהם עסקים אשר ישמשו מקור הכנסה ותעסוקה  לחברי האגודה, אנו בשלבי הקמה של ועדת היגוי מקצועית לנושא ומקווים כי הדבר יצא אל הפועל בהקדם.

10. היכל ספורט –  עלתה האפשרות לבניית היכל ספורט בעל 1000 מקומות ישיבה הנושא נבדר ונמצא כי עלות הפרוייקט כ 14.000.000 ₪  בנייתו מאפשר לישוב לקיים ארויעי ספורט ישוביים ואחרים וכן לאפשר לגורמים אחרים לקיים משחקי ליגה בו. בניית ההיכל תתאפשר בתמורה לבניית איזור הקרוואנים החלטה על כך תגיע לחברי  לאישור באסיפה.

11. תחנת דלק ואזור תעשיה –  יש התעניינות בשכירת ובהפעלת המקום על ידי יזמים חיצוניים , ההצעות נבחנות  וכאמור גם נושא זה יועלה להכרעת החברים.

12.  הגדלת זכויות בניה בישוב- קיבלנו  את כל האישורים להגדלת זכויות הבניה לכל השלבים בישוב כולל הרחבה של שלב ה' 50 יח"ד , תוכנית מאושרת לשלבים א,ב,ג,  כל החבר המעוניין להרחיב את ביתו יכול לפעול ולהגיש תוכניות כמקובל. כידוע לכולם לישוב אין מקור הכנסה עצמאי מהמיסים הנגבים על ידי האגודה עבור המועצה חלק  מהם חוזר אלינו ומהם נגזרת כל פעילותנו . כדי ליצור הכנסה נוספת החלטנו לפעול ולקדם הקמת תחנת דלק ומבני תעשיה קלה באזור. חברי אגודה הרוצים ליזום ו/או להשקיע בפרויקט זה מוזמנים להודיע  בכתב אלינו לידיעה אנו נפנה גם ליזמים מבחוץ.

13. כביש הטבעת המזרחי – אנו ממשיכים  ופועלים לפתיחת כביש זה בעזרת  חברים  יש התקדמות בנושא תכנון הכביש החסר עבר אישור בוועדה המחוזית  ולכשיגיע לועדה המקומית יתכן ועיריית מעלה אדומים תתנגד כפי שעשתה בוועדה המחוזית  אנו פועלים בשיתוף עם המועצה בנושא במידה ויהיו התנגדויות במקומית נגיש עתירה לבג"צ. בטחון- בסיור עם יבטח עוזר קב"ט המועצה  אישר לנו  מספר מרכיבי בטחון חשובים בעלות כוללת של העבודות  70.000 ₪ . א. תיקון דרך פטרול  בקטע  שלב ה' לקרוואנים. ב. פריצה וסלילת דרך פטרול משלב ה' 50 יח"ד לשער. ג. תיקון כל הגדר ההיקפית של הישוב . ד. החלפת 150 מטר גדר שהייתה הרוסה. ה. התקנת 14 עמודי תאורה והכנה להתקנת מצלמות בקטע המערבי מהשער צפונה ו. הוספת 3 פנסי הצפה על הגידור בקטעים שלא היו מכוסים. ז. טיפול מקיף של שער הישוב.

14.  תחנות הסעה לשלב ה' 70 יח"ד – התחנות אושרו ויגיעו בקרוב. התחנה הגדולה מעץ  תוצב בלב השכונה ליד הגן המיועד להיבנות , והשניה בטון משולב  "הקטנה "בכניסה לשכונה וכן אושרה גם התחנה השלישית.

15. ביוב שלב ג' – המועצה קיבלה אחריות לנושא המאסף תוקן דבר שאמור להוריד את בעיית ההצפות החוזרות ונשנות במקום ובעתיד נשקלת החלפת הקו.

16.  ללא קשר לנושא הצפות הביוב, ברצוננו לציין כי מערכת הביוב היישובית תוכננה ונבנתה עבור מספר מוגבל של בתים, עקב ריבוי שוכרים בישוב הוכפל נפח השפכים המגיע לתחנת הסניקה  והשינוי הנדרש עלה לסדר יום במועצה כולל תחנת הסניקה בשלב ה'. אנו מבקשים מהחברים להרחיב את מעגל ההתנדבות ומאחלים לכולנו אחדות וצמיחה .